nybjtp

مس دی اکسید شده توسط نوار فسفر

  • مس دی اکسید شده توسط نوار فسفر

    مس دی اکسید شده توسط نوار فسفر

    مقدمه نوار مس دی اکسید شده با فسفر عملکرد جوشکاری و عملکرد خمشی سرد خوبی دارد، به طور کلی تمایل به "بیماری هیدروژنی" ندارد و می تواند در اتمسفر کاهنده پردازش و استفاده شود، اما برای پردازش و استفاده در اتمسفر اکسید کننده مناسب نیست.مقدار فسفر باقیمانده TP1 کمتر از TP2 است، بنابراین هدایت الکتریکی و حرارتی آن بیشتر از TP2 است....